Białystok

BIAŁYSTOK – miasto zwane Wersalem Podlaskim, to siedziba władz i stolica województwa
podlaskiego. Pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego
centrum regionu. Początki historii miasta datuje się na rok 1320, zaś złote lata rozwoju miasta
sięgają XVIII wieku i wiążą się z postacią Jana Klemensa II Branickiego. Uczynił on Białystok swoją
rezydencją, zmieniając niewiele znaczącą osadę w prawdziwą perłę pośród miast Rzeczypospolitej.
To właśnie, dzięki jego staraniom Białystok w 1749 roku otrzymał przywilej miejski na prawach
magdeburskich. Jego siedziba dotąd jest najważniejszą wizytówką miasta.
Dzisiejszy Białystok jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym i uniwersyteckim we wschodniej
Polsce. W ostatnich latach podlega niezwykle dynamicznej transformacji, stając się metropolią
coraz bardziej atrakcyjną, o nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych i ze zmodernizowaną,
funkcjonalną i przyjazną ludziom – przestrzenią miejską, gdzie jednocześnie w poszanowaniu
historii stare zabytki odzyskują swój dawny blask. W 1993 roku jako pierwszy w Polsce, został
przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast – Światowej Organizacji Zdrowia.
Białostocczyzna jest również zaliczana do obszaru funkcjonującego pod nazwą „Zielone Płuca
Polski”. Ze względu na wspaniałe walory krajobrazowe, czyste powietrze oraz unikalną faunę i florę,
jest regionem o ogromnych możliwościach turystycznych. Prawdziwą perłę Podlasia stanowi
Puszcza Białowieska uznana przez UNESCO w 1977 roku za obiekt światowego dziedzictwa.
Zapraszamy do Białegostoku, gdzie zaskoczy Was niepowtarzalny charakter miasta, jego wspaniałe
położenie, gościnność i otwartość mieszkańców, jak również ciekawe zabytki i niespotykany klimat.
Z dumą powitamy Was w tym cudownym mieście staropolskim zwyczajem: „Czym chata bogata…!”.

Komentarze są wyłączone.