Komitet – Białystok


KOMITET ORGANIZACYJNY
IX OGÓLNOPOLSKICH ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH
BIAŁYSTOK 2016
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Maciej Kosakowski

Jolanta Lenkiewicz – Broda, Kazimierz Hryń, Joanna Hryń, Leszek Dąbrowski, Emilia Mazalewska,
Janina Amielańczyk, Edyta Siwiec, Jarosław Purta, Katarzyna Kosakowska, Anna Borowska,
Anna Polubicka, Renata Sakowicz, Krzysztof Cis, Marek Wierzbicki, Agata Rydzewska, Piotr Dybowski,
Andrzej Kierus, Marcin Ostrowski, Jarosław Pietnicki, Agata Kalinowska, Agnieszka Makiewicz,
Wojciech Hryń, Agata Stasiewicz, Renata Domanowska, Joanna Jasiuk, Przemysław Olszewski,
Tomasz Hryń, Teresa Konopko, Anna Gawryluk, Czesława Kozłowska, Adam Grabowski,
Katarzyna Jakimiuk-Baran, Anna Pogorzelska, Jolanta Dłużniewska, Elżbieta Godlewska,
Rafał Wiśniewski, Krystian Piaścik, Piotr Szydłowski, Stanisław Rak, Ewa Łupińska, Wojciech Jocz,
Błażej Siwiec, Zuzanna Iwańczyk, Magdalena Kamińska

Delegaci techniczni:
Jadwiga Kreja – łyżwiarstwo szybkie
Waldemar Skowroński, Piotr Iszczek – hokej halowy

Komentarze są wyłączone.