Program Ogólny Igrzysk – Białystok

IX OGÓLNOPOLSKICH ZIMOWYCH
IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH
Białystok 2016
Termin:
17 marca – 20 marca 2016

ekipy polskie (18 ekip z Oddziałów Regionalnych)

Miejsce:
Białystok

Miejsce zakwaterowania ekip:
Liczba uczestników:
230 zawodników,
70 trenerów,
70 osób Komitetu Organizacyjnego i Obsługi Technicznej,
10 sędziów,
15 opieka medyczna,
100 wolontariuszy,

17.03.2016 (czwartek)
18.00 – 19.30 Ceremonia Otwarcia Igrzysk – lodowisko BOSiR, ul. 11- go Listopada 28
18.03.2016 (piątek)
08.30 odprawy dla trenerów na obiektach sportowych
09.00–17.00 zawody sportowe – preeliminacje, obiad w miejscu zawodów,
warsztaty szkoleniowe dla trenerów łyżwiarstwa szybkiego
19.00 – 21:30 impreza towarzysząca
19.03.2016 (sobota)
09.00 – 17.00 zawody sportowe – finały, obiad w miejscu zawodów
08.30–17.00 zawody sportowe – finały, obiad w miejscu zawodów
19.30-21.30 impreza towarzysząca oraz w jej trakcie Losowanie składu reprezentacji na Światowe Zimowe Igrzyska w Austrii 2017 z medalistów Igrzysk w łyżwiarstwie szybkim
20.03.2016 (niedziela)
08.30-11.00 zawody sportowe – finały – hokej halowy
09.00–10.30 dokończenie dekoracji zawodników
12.00-13.00 Ceremonia Zamknięcia Igrzysk, Ceremonia Dekoracji hokeja halowego
oraz Losowanie składu reprezentacji na Światowe Zimowe Igrzyska w Austrii 2017
z medalistów Igrzysk w hokeju halowym

Komentarze są wyłączone.